SECOSTA VISITA EL RAMIS


Avui SeCOSTA ha visitat els alumnes del Ramis. Aquesta associació d’oceanògrafs es dediquen a l’estudi de la preservació de les nostres costes i illes enfront del canvi climàtic.


Els científics han creat el projecte SeCOSTA per apropar la ciència als ciutadans i que aquests participin en el projecte. Aquest consisteix en estudiar els processos físics que s’esdevenen a la mar (moviments d’aigua, canvis de temperatura…) i perquè succeeixen. La majoria d’aquests fenòmens venen provocats pel canvi climàtic. El projecte està encaminat a conscienciar als ciutadans sobre el que està i acabarà succeint a les nostres costes. 

Durant l'explicació han esmentat les diferències entre clima i temps atmosfèric, i, com amb una lleugera variació, podrien augmentar o disminuir significativament el volum dels nostres oceans. També han comentat la importància dels gasos d’efecte hivernacle en relació amb la temperatura, aquests gasos que la temperatura terrestre sigui de 15 graus, i si aquests, no es produissin la temperatura seria de menys 18, ja que la funció d'aquests és mantenir el nivell de radiació provinent del sol, necessari per preservar la temperatura adequada per a la supervivència en aquest planeta.

Aquest projecte també es dedica a l’estudi de les platges: la forma i el seu tipus d’arena. Les platges dissipatives o d’arena fina, en cas d’una pujada del nivell del mar, serien les més afectades perquè el seu perfil de platja i la seva batimetria, està a un nivell similar. Les platges reflectives o d’arena gruixuda o “macas”, en cas d’una pujada de nivell del mar, no notarien tant el canvi, com a les platges dissipatives.

Per acabar de fer entendre el seu projecte, necessiten que els alumnes de 3r d’ESO realitzin diverses excursions a diferentes platges, per calcular els perfils, les batimetries i agafar mostres d’arena de les platges i obtenir noves dades per al seu projecte, contactant amb ells mitjançant la següent adreça: secosta.wordpress.com mitjançant les aplicanció de telèfon instagram o twitter.

Xavi i Sergi
1r Batxiller

Comentaris